Czcionka:
Kontrast:

Produkcja i sprzedaż kompostu

Częstochowskie  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie na podstawie Decyzji Ministra Rozwoju Wsi nr G-1036/21 z dnia 12.05.2021r. oraz Decyzji nr G-1036a/22 z dnia 21.11.2022r. wprowadza do sprzedaży organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn. „Sobuczynek”.

Proces produkcji kompostu odbywa się poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii kompostowania. Proces jest szczegółowo monitorowany i kontrolowany tak aby osiągnąć założone parametry jakościowe. „Sobuczynek” wytwarzany jest wyłącznie z odpadów zielonych selektywnie zbieranych, pochodzących z terenu miasta Częstochowy, które po wejściu na instalację są rozdrabniane, homogenizowane i umieszczane w hermetycznych bioreaktorach, gdzie zachodzi proces intensywnego kompostowania przez okres 4 tyg. Po intensywnym kompostowaniu w bioreaktorach kompost trafia na plac dojrzewania. Dzięki tak prowadzonemu procesowi otrzymujemy najlepszej jakości materiał, ekologiczny  o szerokim spektrum zastosowania.

„Sobuczynek” może być stosowany we wszystkich glebach w celu wzbogacenia ich w substancje organiczne oraz składniki pokarmowe, tj. Azot, fosfor i potas. Środek poprawiający właściwości gleby „Sobuczynek” przeznaczony jest do stosowania na gruntach ornych w uprawach polowych roślin rolniczych, w uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, a także na trawniki.

1 tona środka zawiera co najmniej: 4 kg azotu (N), 2 kg fosforu w przeliczeniu na  P 2O 5 , 2 kg potasu (K 2O ) oraz 198 kg substancji organicznej.

Dostępność (produkcja) środka jest okresowo uzależniona od pory roku i warunków atmosferycznych, dlatego Kupujący przed zakupem powinien telefonicznie sprawdzić dostępność środka kontaktując się pod numerem telefonu 34-327-53-20 lub 531-792-012.

Informacje dotyczące organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „Sobuczynek” znajdują się w załącznikach poniżej.

Cena jednostkowa organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. "Sobuczynek" wynosi 90zł/Mg netto + 8% podatku VAT, w przeliczeniu 97,20zł/Mg brutto.

Produkt jest sprzedawany wyłącznie w formie sypkiej, w minimalnej ilości 1 tony.

Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulaminem załączonym poniżej.


Załączniki: