Czcionka:
Kontrast:

Inwestycje

"Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego"

„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” Nr POIS.02.01.00-00-002/08, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

„System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa”

Projekt pn.: „System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa”, Nr UDA-RPSL.05.02.00-00-042/09-00, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie”

Projekt pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie”, nr 701200-147, realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.