Czcionka:
Kontrast:

Procedury i inne dokumenty

 Monitoring składowiska

Badania monitoringowe składowiska prowadzone są w zakresie i z czasookresem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.  w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu odpadów (Dz.U. Nr 220, poz.1858. z poz. zm.)
Badania monitoringowe kompleksowo zlecono firmie zewnętrznej wybranej w drodze przetargu.
Przegląd ekologiczny składowiska wykonany został w 2002 roku, a następnie zatwierdzony decyzją Wojewody Śląskiego w 2003r.