Przejdź do treści

farbyOdpady problemowe – to szczególny rodzaj odpadów w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska.

PAMIĘTAJ!

Odpady problemowe (wymagające opakowania) powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

  • Pamiętaj aby NIE WYRZUCAĆ przeterminowanych leków do:
  • - koszy domowych czy też altanek śmieciowych, ponieważ w ten sposób możesz zagrozić życiu swojego dziecka, lasów, gdyż w ten sposób niszczysz naturalne środowisko,
  • - ubikacji, bądź zlewu gdyż może to utrudnić lub pogorszyć pracę oczyszczalni ścieków - substancje zawarte w lekach negatywnie wpływają na kondycję osadu czynnego (bakterie) odpowiedzialnego za rozkład materiału zawartego w ściekach.

 

 

ODPADY PROBLEMOWE oddaj do poniższych punktów:

SPSZOK - Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady zielone, papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe
- odpady niebezpieczne – przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach, baterie, akumulatory, świetlówki, folie typu worki, reklamówki.

Punkt czynny od poniedziałku do piątki w godzinach od 8.00 do 18.00 w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00.

 

MPZOP (Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych):

W wyznaczonych punktach cztery razy do roku do pojazdu mobilnego oddawaj: przeterminowane leki, chemikalia zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach.

PAMIĘTAJ !!!

Wrzucanie odpadów problemowych do odpadów komunalnych stanowi zagrożenie dla środowiska. Nie mieszaj odpadów problemowych z innymi odpadami.

 

 

BEZPŁATNY ODBIÓR ELEKTROŚMIECI

m.in. pralki, lodówki, kuchenki, żelazka, komputery, drukarki.

Więcej informacji na stronie http://www.czpk.czestochowa.um.gov.pl/9-artykuly-stale/336-bezplatny-odbior-elektosmieci

 

elektrośmieci