Przejdź do treści

Kontakt:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń i realizacja usługi dla uszkodzenia lub braku pojemnika, zwiększenia pojemności pojemników na odpady, mycia pojemników, utrzymania porządku i czystości oraz pielegnacji zieleni
  Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o .o., Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 10/12, e-mail: zgloszenia@czpk.czest.pl
  tel.: (34) 322 60 37:
  wew. 1 Edukacja,
  wew. 2 Zarządzanie pojemnikami,
  wew. 3 Monitoring odpadów,
  wew. 4 Tereny zielone.

 2. Przyjmowanie zgłoszeń dla usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych, odpadów wielkogabarytowych, dodatkowych usług odbioru popiołu w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, dodatkowych odbiorów z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień oraz październik, listopad i grudzień, informacje o niewłaściwym świadczeniu usług odbioru odpadów komunalnych (brak odbioru odpadów komunalnych), kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w ww. zakresie
  Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 23 , tel.: (34) 3707 -197 lub 198, e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

 3. Pobranie worków typu „big-bag” na odpady remontowo-budowlane, odbiór zapełnionych ww.worków lub kontenerów na odpady remontowo-budowlane lub odpady wielkogabarytowe
  Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa, tel: (34) 372-28-96, (oraz końcówki od 97 do 99), e-mail: czestochowa@remondis.pl

 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa, pok.  pok. nr 11 , tel.: (34) 3707-143 lub 144,  e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl

 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 18, tel.: (34) 3707-140 lub 141, e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl

 6. Zgłoszenia o miejscach zaśmieconych tzw „dzikich wysypiskach” niebędących w stałym utrzymaniu czystości 
  Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa pok. nr 220, tel.: (34) 3707-225, e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

 

 

pojemniki

 

 

1.     Przyjmowanie zgłoszeń i realizacja usługi dla uszkodzenia lub braku pojemnika, zwiększenia pojemności pojemników na odpady, mycia pojemników

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o .o., Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 10/12,

tel.: (34) 322 60 37, e-mail: zgloszenia@czpk.czest.pl

2.     Przyjmowanie zgłoszeń dla usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych, odpadów wielkogabarytowych, dodatkowych usług odbioru popiołu w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, dodatkowych odbiorów z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień oraz październik, listopad i grudzień, informacje o niewłaściwym świadczeniu usług odbioru odpadów komunalnych (brak odbioru odpadów komunalnych), kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w ww. zakresie

Urząd Miasta Częstochowy,Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 23 ,

tel.: (34) 3707 -197 lub 198, e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

3.     Pobranie worków typu „big-bag” na odpady remontowo-budowlane, odbiór zapełnionych ww.worków lubkontenerów na odpady remontowo-budowlane lub odpady wielkogabarytowe –

Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa,

tel: (34) 372-28-96, (oraz końcówki od 97 do 99), e-mail: czestochowa@remondis.pl

4.     Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa, pok.  pok. nr 11 ,

tel.: (34) 3707-143 lub 144,  e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl

5.     Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 18,

tel.: (34) 3707-140 lub 141, e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl

6.     Zgłoszenia o miejscach zaśmieconych tzw „dzikich wysypiskach” niebędących w stałym utrzymaniu czystości

Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa pok. nr 220,

tel.: (34) 3707-225, e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl