Przejdź do treści

Informacja dotycząca odpadów wielkogabarytowych

 

gabaryty

Odpady wielkogabarytowe

 to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy m. in. meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, stoły, krzesła, szafy, tapczany, materace, lodówka, pralka itp. o dużych gabarytach.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

 

Odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych z nieruchomości przysługuje raz w roku.

Zgłoszenia w sprawach zapotrzebowania na usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych prosimy kierować do Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 23 , tel.: (34) 37-07 -197 lub 198,
e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

Odbiór zapełnionego kontenera z odpadami wielkogabarytowymi - Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa, tel: (34) 372-28-96, (oraz końcówki od 97 do 99),
e-mail: czestochowa@remondis.pl

W zabudowie wielolokalowej zgłoszenia prosimy kierować do zarządcy nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub osoby władającej nieruchomością, który winna zgłoszenie przekazać do Wykonawcy.

UWAGA!: Wykonawca nie może realizować usług dla tego rodzaju odpadów, jeżeli zgłoszenia nie będą zgłoszone prawidłowo.

Jeśli pilnie potrzebujesz oddać odpady rozbiórkowo-budowlane, wielkogabarytowe posegregowane we własnym zakresie możesz zawieść je do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa (w skrócie SPSZOK Punkt przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).


 

Informacja dotycząca odpadów rozbiórkowo-budowlanych

 

gruzOdpady rozbiórkowo – budowlane

Odpady rozbiórkowo-budowlane to m. in,: gruz, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne i drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, odpady instalacyjne pochodzące z gospodarstw domowych.

 

Odbiór odpadów komunalnych rozbiórkowo-budowlanych z nieruchomości przysługuje raz w roku w ilości do 5 m 3.

Zgłoszenia w sprawach zapotrzebowania na usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych prosimy kierować do Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 23 , tel.: (34) 37-07 -197 lub 198,
e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

Pobranie worków typu „big-bag” na odpady remontowo-budowlane, odbiór zapełnionych worków lub kontenerów na odpady remontowo-budowlane - Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa,
tel: (34) 372-28-96, (oraz końcówki od 97 do 99), e-mail: czestochowa@remondis.pl

W zabudowie wielolokalowej zgłoszenia prosimy kierować do zarządcy nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub osoby władającej nieruchomością u której można pobrać worki big-bag, a która winna to zgłosić do Wykonawcy.

W ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina odbiera odpady rozbiórkowo-budowalne jako odpady komunalne, jeżeli pochodzą one z prac rozbiórkowo-budowlanych które są przeprowadzane samodzielnie w gospodarstwie domowym. Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz przedmiotowych odpadów na swój koszt.

UWAGA!: Wykonawca nie może realizować usług dla tego rodzaju odpadów, jeżeli zgłoszenia nie będą zgłoszone prawidłowo.

Jeśli pilnie potrzebujesz oddać odpady rozbiórkowo-budowlane, wielkogabarytowe posegregowane we własnym zakresie możesz zawieść je do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa (w skrócie SPSZOK Punkt przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).