Na grę o selektywnej zbiórce odpadów zaprasza Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sobuczynie.


Logo
Sp. z o. o.
Logo
Projekt "Czysta Częstochowa – segregacja odpadów jest dziecinnie łatwa"
dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Logo
Przeciągnij śmieci za pomocą myszki
do odpowiednich pojemników