Czcionka:
Kontrast:
27 kwietnia 2020 08:00

Funkcjonowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.565 z dnia 2020.03.31) oraz wcześniejszej korespondencji w tej sprawi informuje o możliwości ponownego dostarczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie od dnia 27.04.2020r. (poniedziałek) pod warunkiem korzystania podczas pobytu na terenie zakładu z masek ochronnych zakrywających usta i nos oraz rękawiczek lateksowych przez dostarczających odpady do punktu Sobuczynie. W przypadku nie zastosowania się do wymogów opisanych powyżej, dostawcy odpadów nie będą obsługiwani, a odpady nie zostaną odebrane.


Załączniki: