Przejdź do treści

W dniu 15.12.2014r. został otwarty nowo wybudowany zakład kompostowy wchodzi, który w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie, zarządzanej przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne (CzPK). Zakład Kompostowy obejmuje m.in. halę kompostowni z 18 żelbetowymi bioreaktorami, wiaty magazynowe.

Zakład powstawał przez ponad rok, wybudowano go za ponad 35,1 mln zł. Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ). Dofinansowanie do zakładu kompostowego z POIŚ wyniosło ponad 8,1 mln zł. Docelowa jego wydajność będzie wynosić 40 tys. ton na rok.

548ec85f32b83 gd