Przejdź do treści

Pracownicy Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sobuczynie spotkali się z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach organizowanych w ramach „Ferii w mieście”. 
Spotkania odbyły się w 3-ch placówkach oświatowych w Częstochowie:
- Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Szczytowej 28/30,
- Gimnazjum Nr 14 przy ul. Rocha 221,
- Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Wirażowej 8.
Dzieciaki zmierzyły się z pytaniami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi nagrodzone zostały miniaturowymi pojemnikami na odpady, książeczkami, gadżetami ekologicznymi, itp.
Zdjęcia w załączeniu;

DSCF1741