Aktualności [Dzieci]

Finał konkursu „Film o selektywnej zbiórce odpadów"
Konkurs " Film o selektywnej zbiórce odpadów" realizowany przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie
ul. Konwaliowa 1 w ramach projektu pn.: „Czysta Częstochowa – zbierajmy odpady selektywnie" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka.
Do konkursu przystapiło 5 Placówek Oświatowych w tym:
3 Szkoły Podstawowe i Gimnazja i 2 Przedszkola.
Zgodnie z regulaminem do konkursu złożone zostały filmy amatorskie, nagrane na płytach CD, zrealizowane dowolną techniką, a tematyką nawiązujące do selektywnej zbiórki odpadów.
Laureatami konkursu zostali:
• I miejsce - Zespół Szkół Nr 2 im. Polskich Noblistów Szkoła Podstawowa Nr 15, Gimnazjum Nr 23, Częstochowa ul. Wirażowa8
https://www.youtube.com/watch?v=QvSXl1qyGQg

• II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Św. Stanisława Kostki, Częstochowa ul. Olsztyńska 42
https://www.youtube.com/watch?v=9FNsV8oha8s


• III miejsce - Gimnazjum Nr 2 im. Pokolenia Kolumbów, Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
https://www.youtube.com/watch?v=jINijh-Vo1E


Kolejne:
• Miejskie Przedszkole Nr 10, Częstochowa ul. Konwaliowa 105
https://www.youtube.com/watch?v=qSh_2ZA-aCU


• Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia, Częstochowa ul. 1 Maja 5
https://www.youtube.com/watch?v=1WzUBghciII

 

3 pierwsze miejsca nagrodzone zostały nagrodami rzeczowymi:
I miejsca – Laptop
II miejsca - Projektor Multimedialny,
III miejsca – Kamera Cyfrowa.
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
Wręczenie nagród i dyplomów nastąpiło w dniu 13.03.2015r w Urzędzie Miasta na Sali Sesyjnej o godz. 11-tej.
Galeria - zobacz:
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 3
zdjęcie nr 4
zdjęcie nr 5

http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=17719

 

Super Kid

Zapraszamy do udziału w konkursie na film o selektywnej zbiórce odpadów. Szczegółowe warunki udziału dostępne poniżej.

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj

 

„Warsztaty ekologiczne o selektywnej zbiórce odpadów" w ramach projektu pn.: „Czysta Częstochowa – zbierajmy odpady selektywnie" realizowanego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o..
Projekt realizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka.

Celem warsztatów jest przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy z zakresu segregacji odpadów komunalnych, a także wykształcenie w uczestnikach świadomości ekologicznej. Uczestnicy warsztatów po obejrzeniu przygotowanych prezentacji i filmów będą mogli podzielić się doświadczeniem w jaki sposób postępować z odpadami w swoich domach . Podczas warsztatów przekazana zostanie droga jaką pokonują odpady od Wytwórcy do ich finalnego zagospodarowaniaw Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
W sumie odbędą się 64 warsztaty .
Szczegółowy harmonogram warsztatów znajdziesz tutaj.

Pierwsze spotkania w ramach warsztatów już się odbyły. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje broszurę edukacyjną. 

Galeria:

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie_3

Zdjęcie_4

Zdjęcie_5

Zdjęcie_6

 

 

  • logotyp-dwfosgwk143x107
  • logotyp-czpk132x100
  • logotyp-spszok246x80

Project pn.: "Czysta Częstochowa - zbierajmy odpady selektywnie" dofiansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Aktualności [Dzieci]

Finał konkursu „Film o selektywnej zbiórce odpadów"
Konkurs " Film o selektywnej zbiórce odpadów" realizowany przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie
ul. Konwaliowa 1 w ramach projektu pn.: „Czysta Częstochowa – zbierajmy odpady selektywnie" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka.
Do konkursu przystapiło 5 Placówek Oświatowych w tym:
3 Szkoły Podstawowe i Gimnazja i 2 Przedszkola.
Zgodnie z regulaminem do konkursu złożone zostały filmy amatorskie, nagrane na płytach CD, zrealizowane dowolną techniką, a tematyką nawiązujące do selektywnej zbiórki odpadów.
Laureatami konkursu zostali:
• I miejsce - Zespół Szkół Nr 2 im. Polskich Noblistów Szkoła Podstawowa Nr 15, Gimnazjum Nr 23, Częstochowa ul. Wirażowa8
https://www.youtube.com/watch?v=QvSXl1qyGQg

• II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Św. Stanisława Kostki, Częstochowa ul. Olsztyńska 42
https://www.youtube.com/watch?v=9FNsV8oha8s


• III miejsce - Gimnazjum Nr 2 im. Pokolenia Kolumbów, Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
https://www.youtube.com/watch?v=jINijh-Vo1E


Kolejne:
• Miejskie Przedszkole Nr 10, Częstochowa ul. Konwaliowa 105
https://www.youtube.com/watch?v=qSh_2ZA-aCU


• Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia, Częstochowa ul. 1 Maja 5
https://www.youtube.com/watch?v=1WzUBghciII

 

3 pierwsze miejsca nagrodzone zostały nagrodami rzeczowymi:
I miejsca – Laptop
II miejsca - Projektor Multimedialny,
III miejsca – Kamera Cyfrowa.
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
Wręczenie nagród i dyplomów nastąpiło w dniu 13.03.2015r w Urzędzie Miasta na Sali Sesyjnej o godz. 11-tej.
Galeria - zobacz:
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 3
zdjęcie nr 4
zdjęcie nr 5

http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=17719

 

Super Kid

Zapraszamy do udziału w konkursie na film o selektywnej zbiórce odpadów. Szczegółowe warunki udziału dostępne poniżej.

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj

 

„Warsztaty ekologiczne o selektywnej zbiórce odpadów" w ramach projektu pn.: „Czysta Częstochowa – zbierajmy odpady selektywnie" realizowanego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o..
Projekt realizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka.

Celem warsztatów jest przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy z zakresu segregacji odpadów komunalnych, a także wykształcenie w uczestnikach świadomości ekologicznej. Uczestnicy warsztatów po obejrzeniu przygotowanych prezentacji i filmów będą mogli podzielić się doświadczeniem w jaki sposób postępować z odpadami w swoich domach . Podczas warsztatów przekazana zostanie droga jaką pokonują odpady od Wytwórcy do ich finalnego zagospodarowaniaw Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
W sumie odbędą się 64 warsztaty .
Szczegółowy harmonogram warsztatów znajdziesz tutaj.

Pierwsze spotkania w ramach warsztatów już się odbyły. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje broszurę edukacyjną. 

Galeria:

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie_3

Zdjęcie_4

Zdjęcie_5

Zdjęcie_6

 

 

PDF

Word

Word

Excel

Excel

© 2019