Przejdź do treści

Korzyści z segregacji odpadów

sortowanie smieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.

 

największe korzyści płynące z segregacji odpadów:

 

- ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających środowisko,

 

- zwiększenie świadomości ekologicznej,

 

- wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności,

 

- ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka,

 

- wydłużenie żywotności składowiska,

 

- pozyskanie surowców wtórnych,

 

- niższe zużycie surowców naturalnych,

 

- uporządkowanie gospodarki odpadami,

 

- tańszy system selektywnej zbiórki odpadów,

 

- zmniejszenie kosztów eksploatacji składowiska,

 

Recykling papieru:

 

- ogranicza zużycie energii o 75%

 

- chroni 17 drzew przed wycięciem przy produkcji każdej tony (przy produkcji papieru z makulatury używa się tylko makulatury!)

 

- ogranicza zużycie wody o ok. 60%

 

- zmniejsza liczbę odpadów

 

- ogranicza zanieczyszczenie powietrza o ok. 75%

 

Ponowne wprowadzenie do obiegu stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie 6 metrowej sosny. Włókna celulozowe, z których wytwarza się papier mogą być 6-krotnie przetwarzane!

 

Recykling szkła:

 

Produkty szklane są często spotykane w naszych domach. Są nieszkodliwe, trwałe, szczelne i estetyczne. Nadają się doskonale do szerokiego stosowania, ponadto mogą być nieograniczoną ilość razy przetopione na inne wyroby.

 

Recykling szkła:

 

- ogranicza wydobycie surowców do produkcji szkła (piasku, wapienia, sody itp.), a tym samym zmniejsza degradację środowiska,

 

- zmniejszenie zużycia wody zużywanej do produkcji o ok. 50%,

 

- oszczędza energię zużywaną w procesie produkcyjnym o ok. 30%,

 

- zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych o 97%,

 

- zmniejsza zanieczyszczenie powietrza o 14-20%.

 

Tworzywa sztuczne:

 

Powstają w wyniku przeróbki ropy naftowej, nieodnawialnego surowca, którego zasoby kurczą się w zastraszającym tempie. Niestety, ze względu na swoją budowę chemiczną są praktycznie nierozkładalne. Nie wolno również ich spalać, ponieważ do powietrza trafia wtedy bardzo dużo substancji rakotwórczych.

 

Wybierz swoją grupę wiekową.